2,7 miljard extra financiering MKB

Uit het voortgangsrapport dat minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de overheid en verschillende particulieren partijen in twee jaar tijd circa 2,7 miljard extra financiering beschikbaar is gesteld voor het MKB. 

In 2014 lanceerde de regering een actieplan om MKB’ers te ondersteunen die na de crisis moeilijk aan geld konden komen via de banken. Volgens minister van Kamp gaat het momenteel goed met de economie en richt het actieplan zich naast het MKB ook op nieuwe innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar een investering. Naast de bankenfinanciering zijn er in het actieplan ook diverse vormen van risicokapitaal opgenomen om het MKB te ondersteunen. 

Financiering het grootste probleem MKB

Volgens het MKB-Nederland is de financiering voor veel MKB-ondernemers een groot probleem sinds de economische crisis. Met het actieplan van minister Kamp wordt er een breed pakket aan maatregelen getroffen om dit probleem actief tegen te gaan. Vanuit MKB-Nederland is hier veel waardering voor. 

In het aanvullend actieplan MKB-financiering ligt de focus op de volgende punten:
- Verbeterde toegang tot financiering voor startende ondernemers; 
- Het vergroten van kennis en vaardigheden, zoals het schrijven van een ondernemingsplan; 
- Versterken van het risicodragend vermogen.

In 2015 maakte het MKB in Nederland een groei van 0,3% door, met een omzet van 871 miljard euro. Bijna vier miljoen mensen in Nederland zijn werkzaam bij midden- en kleinbedrijven.

MKB Terug naar nieuws lijst


Alle kortingen
Studenten / Jongeren Alle kortingen
Single / samen Alle kortingen
Gezinnen Alle kortingen
ZZP-ers / ondernemers

MKB Collectief Verzekerd