Regeerakkoord 2017: Veranderingen voor MKB en ZZP

Het nieuw verschenen regeerakkoord is een veel besproken onderwerp dezer dagen. In het boekwerk zijn heel wat wetswijzigingen opgenomen die gaan gelden voor de komende vier jaar. Wij hebben voor u een korte samenvatting gemaakt van alle (voordelige) veranderingen voor u als ondernemer en ZZP’er:

Verlaging vennootschapsbelasting 

Het eerdere voornemen om box 1 te verhogen naar €350.00 wordt niet meer doorgezet. In plaats daarvan blijft de grens op €200.000. Daarbij heet het nieuwe kabinet besloten dat de vennootschapsbelasting in vier jaar tijd geleidelijk wordt verlaagd van 20% naar 16% bij de eerste €200.000. Alles boven de €200.00 zal ook stapsgewijs worden verlaagd van 25% naar 20%. 

Verlaging van de regeldruk

Wanneer u meedingt voor een opdracht van Nederlandse overheid, moet u altijd aan een grote hoeveelheid regels en eisen voldoen. De overheid heeft besloten om een bedrijfs-effecten toets bij te voegen zodat u meteen weet of u de vereiste capaciteit heeft voor de opdracht.  

Verkorte loondoorbetaling zieke werknemer

Bent u ondernemer met een bedrijf van minder dan 25 werknemers, dan hoeft u één jaar het loon door te betalen bij ziekte. Het tweede jaar betaalt u slechts alleen nog een lage premie om een deel van de kosten voor het UWV te dekken. De achterliggende gedachte van de overheid is dat u dan gemakkelijker nieuw personeel kunt aannemen. Desondanks is het geen slecht idee om na te denken over een verzuimverzekering voor uw werknemers. Het loon wat u zou doorbetalen ligt namelijk hoger dan de premie die u voor de verzuimverzekering moet betalen.  

Invoering van overbruggingsregeling

Een andere wijziging die gaat worden ingevoerd voor werkgevers met minder dan 25 werknemers is de overbruggingsregeling. Hier kunt u gebruik van maken indien u niet in staat bent de transitievergoeding te betalen bij ontslag. 

Versoepeling ontslagrecht

Indien u om wat voor een reden ook een werknemer wilt ontslaan, dan is er nu de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met tussenkomst van de rechter. Dit is mogelijk wanneer wettelijke gronden u niet genoeg redenen kunnen geven om uw werknemer te ontslaan.  

Aftrek voor zelfstandigen gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd van 7% naar 3% in de komende 4 jaar. Dit houdt voor ZZP’ers in dat er over meer omzet belasting betaald moet worden. 

Definitie van ondernemersovereenkomst komt in de wet

Het ondernemerschap door zelfstandigen gaat vastgelegd worden in het wetboek van Nederland door een ondernemersovereenkomst in te voeren. De bedoeling hiervan is de positie van zelfstandigen te verbeteren en te waarborgen. 

De Wet DBA lijkt het niet te redden

U zult er vast veel over gelezen hebben of mee te maken hebben gehad, maar de Wet DBA die de overheid voor ogen had, zal er naar alle waarschijnlijkheid niet komen. De verouderde ZZP-contracten zijn veranderd naar modelcontracten. Helaas kon de overheid hiermee niet haar beoogde initiatief van meer zekerheid voor ZZP’er realiseren. 

Invoering opdrachtgeversverklaring

Wel heeft de overheid besloten dat opdrachtgevers nu een verklaring moeten tekenen voor ZZP’ers waarin details zoals gezag, persoonlijke arbeid en loon in zijn opgetekend. Deze verklaring moet iedere opdrachtgever tekenen wanneer u als ZZP’er voor één opdrachtgever werkt en wanneer u meer dan €18 als tarief rekent. 

Invoering minimumloon voor ZZP’ers

Om de schijn te voorkomen dat werkgevers ZZP’ers inhuren enkel om sociale kosten te drukken heeft de overheid nu het minimumloon voor ZZP’ers ingesteld. Dit houdt in dat u als ZZP’er minimaal €15 tot €18 als tarief moet rekenen, anders is de opdrachtgever verplicht u als ZZP’er als vaste werknemer vast te leggen. 

Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoewel een groot aantal van de ZZP’ers nog geen arbeidsongeschiktheidsverklaring heeft, is het het nieuwe kabinet niet gelukt om deze verplicht te stellen. Een groot deel van de ZZP’ers zal dus zelf moeten opdraaien voor zijn levensonderhoud wanneer deze ongeschikt raakt om arbeid te verrichten. Wilt u dit risico voor u zelf wegnemen, en verzekerd zijn van blijvend inkomen na een ongeval, kijk dan eens bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het opzetten van een goede verzekering die naadloos aansluit bij uw omstandigheden. 

Veranderingen MKB en ZZP na regeerakkoord 2017 Terug naar nieuws lijst


Alle kortingen
Studenten / Jongeren Alle kortingen
Single / samen Alle kortingen
Gezinnen Alle kortingen
ZZP-ers / ondernemers

MKB Collectief Verzekerd