Ten aanzien van zorgverzekeringen willen werkgevers hun werknemers vooral ondersteunen maar niet eenzijdig opleggen voor welke zorgverzekeraar zij moeten kiezen. De Stichting Zorg voor Koopkracht biedt via MKBcollectiefverzekerd.nl een hulpmiddel.

De Stichting Zorg voor Koopkracht is in 2005 opgericht met als doel de koopkracht van burgers te behouden. Het nieuwe zorgstelsel betekent voor veel mensen een flink hogere nominale premie. Via Zorgpremiekorting.nl wil de stichting burgers beschermen tegen het verlies aan koopkracht door de veranderingen in het zorgstelsel.

Veel Nederlanders kunnen, in tegenstelling tot werknemers van grote organisaties, niet deelnemen in een collectief en dus niet profiteren van een collectiviteitskorting. De Stichting richt zich op deze burgers.

De Stichting geeft o.a via Zorgpremiekorting.nl en sinds oktober 2008 ook via MKBcollectiefverzekerd.nl een overzicht van kortingen op zorgverzekeringen. Ook geeft zij actieve voorlichting om burgers bewust te maken dat ook zij in aanmerking komen voor korting. Op deze manier probeert zij zoveel mogelijk burgers te informeren over alle bestaande kortingen.

Bovendien biedt de Stichting burgers ook de mogelijkheid deel te nemen in haar open collectief. Door deze bundeling van consumentenkracht heeft de Stichting een collectiviteitskorting bij verschillende zorgverzekeraars bedongen.

De Stichting wordt gevormd door een groep vrijwilligers en kent geen winstoogmerk. De Stichting behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en deze worden uitsluitend ingezet om u te informeren over kortingsmogelijkheden. Uw gegevens worden niet aangeboden aan commerciële bedrijven.

Loading...
MKB Collectief Verzekerd