Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen is een cruciale voorziening voor ondernemers en freelancers. Deze verzekering biedt financiële bescherming in het geval dat een zelfstandige door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. In dit artikel verkennen we wat een AOV is, waarom het belangrijk is voor zelfstandigen, en waar je op moet letten bij het afsluiten van zo'n verzekering.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een inkomen wanneer een zelfstandige niet meer in staat is om te werken door ziekte of een ongeval. De dekking en voorwaarden variëren per verzekeraar, maar het doel is om het verlies van inkomen te compenseren en zo financiële stabiliteit te bieden tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid.

Het belang van een AOV voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen is een AOV van groot belang, omdat zij in tegenstelling tot werknemers in loondienst geen recht hebben op een werkgeversvoorziening of door de overheid gefinancierde uitkeringen zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Zelfstandigen moeten dus zelf voor een financieel vangnet zorgen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Factoren om te overwegen bij het kiezen van een AOV

  • Dekking

Let goed op wat er precies gedekt wordt door de verzekering. Sommige polissen bieden dekking voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid, terwijl andere beperkingen hebben, zoals uitsluitingen voor bepaalde ziektes of aandoeningen.

  • Wachttijd

De wachttijd is de periode tussen het moment van arbeidsongeschiktheid en het moment waarop je uitkering begint. Een kortere wachttijd betekent sneller een uitkering, maar resulteert ook in hogere premies.

  • Premie

De premie die je betaalt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd, beroep, en het risico op arbeidsongeschiktheid. Ook speelt de gekozen dekking en de lengte van de wachttijd een rol. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen de kosten en de benodigde dekking.

  • Duur van de uitkering

Sommige verzekeringen keren uit tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 65 jaar, terwijl andere een maximale uitkeringsduur hebben. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en voorkeuren kun je hier een keuze in maken.

  • Aanbieders vergelijken

Het is aan te raden om offertes van verschillende verzekeraars te vergelijken. Let niet alleen op de premie, maar ook op de voorwaarden, de dekking, en de reputatie van de verzekeraar.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor zelfstandigen geen overbodige luxe, maar een noodzakelijke voorziening om financiële stabiliteit te waarborgen in geval van ziekte of ongeval. Door zorgvuldig de voorwaarden, dekking en kosten van verschillende AOV's te vergelijken, kunnen zelfstandigen een verzekering kiezen die het beste past bij hun individuele situatie en behoeften.

MKB Collectief Verzekerd