Collectiviteitskorting verzuim ontzorg-verzekering

In 2018 werd het polderakkoord gesloten tussen minister van sociale zaken en sociale zaken, Wouter Koolmees en werkgeversorganisaties. De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is onderdeel van dit akkoord. Per 1 januari 2020 moet deze verzekering een einde maken aan de knelpunten die kleine werkgevers ervaren bij loondoorbetalingsverplichting.

Huidige regeling

Nederland beschermt zieke werknemers met strenge regels voor loondoorbetaling. Zo moeten werkgevers het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar doorbetalen. Daarnaast stelt de Wet verbetering poortwachter ook veel verplichtingen. Deze gelden al vanaf de eerste week van de ziekmelding.

Knelpunten voor werkgevers

Momenteel zien kleine werkgevers de loondoorbetalingsverplichting als disproportioneel. Zij staan voor dezelfde kosten en plichten als grote werkgevers. Echter, beschikken zij over relatief minder middelen om aan deze verplichtingen te voldoen dan grote werkgevers. Er is sprake van een balansverstoring. 

Ook is er sprake van onzekerheid. Doe jij als werkgever voldoende aan re-integratie en in hoeverre is het advies van de bedrijfsarts te vertrouwen? Wanneer de verzekeringsarts van de UVW het niet unaniem eens is met de adviezen van de bedrijfsarts, zal de werkgever meer moeten uitbetalen. Volgens werkgevers is er geen transparantie met betrekking tot de manier waarop het UWV beslissingen maakt. Ook ontbreekt hen de kennis van verzekeringsmogelijkheden. Deze ervaren knelpunten weerhouden kleine werkgevers om werknemers een vast contract aan te bieden.

De oplossing: MKB Verzuim ontzorg-verzekering

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is ontworpen om de knelpunten van kleine werkgevers te verminderen. De volgende regelingen zijn opgenomen door de verzekering:

  • Deze verzekering vangt het financiële risico op bij ziekteverzuim. Daarnaast moet de verzekering kleine werkgevers helpen bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte.

  • De verzekering is ‘poortwachterproof’: loonsancties zullen worden vergoed als de werkgever de adviezen opvolgt van de aangestelde casemanager. 

  • De premie van de verzekering is vooralsnog onbekend. Verzuim binnen eigen bedrijf zal in beperkte mate meetellen voor de hoogste van de premie. 

  •  De verzekering is niet verplicht. 

  • Om de premie betaalbaar te houden, worden werkgevers vanaf 2021 landelijk financieel ondersteund met 450 miljoen euro per jaar. Dit komt neer op ruim €1.000,- per bedrijf per jaar en geldt alleen voor MKB-bedrijven tot 25 FTE’s.

  • Vanaf 1 januari 2021 zal de verzekeringsarts niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen. Hierdoor kan het UWV geen loonsancties meer opleggen op basis van dit medisch advies.

  • Beoordeling van het UWV zal landelijk op dezelfde wijze worden uitgevoerd, zodat er meer transparantie in het beleid ontstaat.

  • Het ‘tweede spoor’ zal duidelijker worden voor de werkgever. Dit is de mogelijkheid dat de werknemer niet terugkeert binnen jouw bedrijf, maar overstapt naar een ander bedrijf. De geplande maatregelen bieden zekerheid, zodat jij samen met jouw werknemer een concreet plan kunt maken.

  • Werknemers krijgen een grotere rol bij re-integratie. Zij zullen voortaan hun eigen visie op het re-integratietraject moeten beschrijven. 

Collectieve korting op een Verzuim ontzorg-verzekering?

De meeste werkgevers kiezen ervoor om zich te verzekeren tegen de financiële risico’s van de verplichte loondoorbetaling. Bij bedrijven met minder dan zeven werknemers in dienst heeft 75% een verzuimverzekering. Bij bedrijven tussen de zeven en vijftien werknemer betreft dit zelfs een percentage van 85%. 

Ben jij van plan om over te stappen naar de verzuim-ontzorg verzekering? Dat kan verstandig zijn, want de kosten van een zieke werknemers hebben een grote financiële impact op een klein bedrijf. Benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn met betrekking tot collectiviteitskorting op een verzuim-ontzorg verzekering? Op deze pagina vind je vanaf januari 2020 alle updates over de MKB Verzuim ontzorg-verzekering en kun je een vrijblijvende offerte aanvragen. 

Loading...
MKB Collectief Verzekerd