Vormen kredietverzekering

Omzetverzekering
Dit is de meest uitgebreide kredietverzekering met de hoogste premie. Uw gehele omzet is verzekerd bij deze polis.

Kredietverzekering per transactie
Met deze verzekering bent u verzekerd voor een bepaalde transactie die plaats vindt. Bijvoorbeeld bij grote bedragen van klanten die u minder goed kent, of minder ervaring mee heeft biedt deze verzekering zekerheid. Bij de kredietverzekering per transactie betaalt u de minste premie.

Kredietverzekering per debiteur
Mocht u een klant hebben waarvan u vaker grotere bedragen ontvangt, is de kredietverzekering per debiteur interessant. Alle bedragen die u verschuldigd bent van een specifieke klant zijn hierdoor verzekerd van ontvangst.

Kredietverzekering per land
De kredietverzekering per land wordt doorgaans afgesloten wanneer u voornamelijk zaken doet met één of enkele landen.

Kosten kredietverzekering

De kosten van een kredietverzekering is afhankelijk van meerdere factoren. Logischerwijs is de premie van de omzetverzekering het hoogste vanwege de uitgebreide dekking. De kosten van de kredietverzekering die u afsluit hangt af van de gehanteerde krediettermijn, de spreiding van het risico, het land van debiteur, het geleverde product, de branche van uw onderneming enzovoorts. Via Mkbcollectiefverzekerd.nl krijgt u korting op de kredietverzekering. U kunt op deze pagina volledig kosteloos en vrijblijvend een premieberekening doen

MKBKredietverzekering aanvragen

Vul boven de gegevens die van toepassing zijn voor de kredietverzekering in en ontvang geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte in uw mailbox.

MKB Collectief Verzekerd