Privacy

Privacybeleid MKBcollectiefverzekerd.nl

23 mei 2018

Om de website goed te laten functioneren verzamelt MKBcollectiefverzekerd.nl persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven wij een toelichting over de manier waarop de persoonsgegevens verzameld worden en wat de reden hiervan is. MKBcollectiefverzekerd.nl verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. MKBcollectiefverzekerd.nl heeft persoonsgegevens nodig om verzekeringen te vergelijken en om een collectieve korting op de zorgverzekering te realiseren. MKBcollectiefverzekerd.nl vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens in veilige handen zijn. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking hieraan stelt.


Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met MKBcollectiefverzekerd.nl op.

Op MKBcollectiefverzekerd.nl.nl kun u terecht voor:

 • Het vrijblijvend vergelijken van zorgverzekeringsmaatschappijen
 • Het realiseren van korting op uw zorgverzekering


Vergelijken via vergelijkingsmodule

Voor het vergelijken van zorgverzekeringsmaatschappijen verwerkt MKBcollectiefverzekerd.nl de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Browsergegevens


Korting aanvragen op uw bestaande zorgverzekering

Om een collectieve korting op uw zorgverzekering aan te vragen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Het polisnummer van uw huidige zorgverzekering
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam + Kamer van Koophandel-nummer* 
 • Postcode + huisnummer**

*   : in het geval het bijv. een ZZP/MKB-collectief betreft en de zorgverzekeraar dit eist 
**: dit is slechts bij een enkele zorgverzekeraar het geval


Contact

Via de contactpagina van MKBcollectiefverzekerd.nl is het mogelijk een vraag te stellen. Om uw vraag te kunnen beantwoorden vragen wij u de volgende persoonsgegevens in te vullen:

 • Naam
 • E-mailadres.


Marketingdoeleinden

Om op de hoogte te blijven van kortingen op de zorgverzekering kunt u u aanmelden voor de nieuwsbrief. Uw naam, achternaam en e-mailadres die u hiervoor aan ons verstrekt worden bewaard tot het moment dat u u hiervoor uitschrijft. 

Uitschrijven kan te allen tijde via www.zorgpremiekorting.nl/afmelden. Uw uitschrijving wordt direct verwerkt.  


Cookies

Een cookie is een verzameling data die op uw computer, tablet of mobiel wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. MKBcollectiefverzekerd.nl maakt gebruik van twee soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies. Mocht u geen gebruik willen maken van deze cookies, dan is het mogelijk om deze te blokkeren. Via de instellingen van u browser is het mogelijk de cookies te verwijderen. Aangezien de cookies gebruikt worden om de website goed te laten functioneren kunnen bepaalde functies op MKBcollectiefverzekerd.nl minder goed werken wanneer u de keuze maakt cookies te blokkeren.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren. De cookiewet heeft bepaald dat voor het plaatsen van functionele cookies geen toestemming vereist is.

Om inzicht te krijgen in het functioneren van de website maakt MKBcollectiefverzekerd.nl gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies kan MKBcollectiefverzekerd.nl bezoekersstatistieken bijhouden om de website te optimaliseren. MKBcollectiefverzekerd.nl gebruikt de volgende analyseprogramma’s om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers de website gebruiken:


Google Analytics

Met dit analyseprogramma krijgt MKBcollectiefverzekerd.nl inzicht in het surfgedrag van websitebezoekers. Van de websitebezoekers is enkel het IP-adres zichtbaar. Om deze reden blijft de verkregen data anoniem en is deze niet te herleiden naar personen.


Bewaren van persoonsgegevens

Wettelijk is vastgelegd dat administratieve gegevens zeven jaar bewaard moeten worden. De persoonsgegevens die onderdeel zijn van de administratie van MKBcollectiefverzekerd.nl worden zeven jaar bewaard. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben om de dienst aan te bieden waar u om vraagt en deze wettelijke zeven jaar verstreken zijn worden uw persoonsgegevens uit ons systeem verwijderd.

MKBcollectiefverzekerd.nl verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Enkel wanneer het noodzakelijk is om een verzekering af te sluiten of u op te nemen in een collectief worden de gegevens die van belang zijn aan de verzekeringsmaatschappij dan wel assurantie tussenpersoon/intermediair doorgegeven.


Beveiliging van persoonsgegevens

MKBcollectiefverzekerd.nl vindt de privacy van websitegebruikers zeer belangrijk. De persoonsgegevens die op de website verwerkt worden zijn beveiligd. MKBcollectiefverzekerd.nl beschikt over een SSL-certificaat om de veiligheid tijdens het gebruiken van de website te garanderen. Websites met een SSL-certificaat zijn te herkennen aan de URL beginnend met https://.


Recht op inzage

Als websitegebruiker hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Een verzoek ter inzage van de persoonsgegevens kunt u indienen via het contactformulier op de website van MKBcollectiefverzekerd.nl. Mochten de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben niet kloppen of wilt u een wijziging doorgeven dan kan dit ook via het contactformulier op de website. U hebt het recht u persoonsgegevens door MKBcollectiefverzekerd.nl te laten verwijderen indien u dit wenst.

 

MKBcollectiefverzekerd.nl behoudt zich het recht het privacybeleid aan te passen indien er veranderingen binnen de website of eventuele wetswijzigingen optreden. Op deze pagina staat de meest actuele informatie over de manier waarop MKBcollectiefverzekerd.nl de persoonsgegevens verwerkt.

MKB Collectief Verzekerd