Collectieve korting Verzuimverzekering voor werkgevers

Vul uw aanvraag voor een verzuimverzekering in op het formulier achter bovenstaande button. U ontvangt dan vrijblijvend een offerte per e-mail voor een verzuimverzekering inclusief collectieve korting.

Wat is ziekteverzuim?
Wat is een verzuimverzekering?
Welke verzuimverzekeringen zijn er?
Wat is een conventionele verzuimverzekering?
Wat is een stop-loss verzuimverzekering?
Hoe wordt de premie voor een verzuimverzekering berekend?
Waar kan ik terecht voor vragen over verzuim?

Wat is ziekteverzuim?

Iedereen kan ziek worden. Over het algemeen is dat geen probleem en keert de werknemer snel weer terug op de werkvloer. Echter, het gebeurt soms dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn afspraken, zoals die staan beschreven in de overeenkomst, niet nakomt. In dat geval is er sprake van verzuim. Deze kan worden ingedeeld in kort verzuim en langdurig verzuim.

Het strekt tot de aanbeveling dat een werkgever consistent beleid heeft dat gericht is op verzuimreductie of zelfs preventie hiervan. Reductie leidt tot een hogere productiviteit, veel minder kosten en tevreden werknemers. 

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering verzekert de kosten van het ziekteverzuim van uw werknemers in deze eerste twee jaar.
Als werkgever draagt u gedurende twee jaar het financiële risico ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers. Wordt een werknemer ziek, dan dient u tenminste 70% van het loon door te betalen. Dit financiële risico kunt u verzekeren bij een verzekeraar.

Een uitzondering op de regel is als uw werknemer ziek wordt en niet (meer) in dienst is. Dan krijgt de werknemer een ziektewetuitkering.

Welke verzuimverzekeringen zijn er?

Een belangrijk (langdurig) verzuimsignaal is dat een werknemer zich vaker ziek meldt in korte tijd. Met een verzuimverzekering (ook wel ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd) kunnen werkgevers zich verzekeren tegen ziekteverzuim van hun werknemers. 

Werkgevers zijn verplicht om het salaris van hun zieke werknemer door te betalen voor een periode van twee jaar. Dit kan voor ZZP'ers en MK'ers financiële gevolgen hebben wanneer het loon doorbetaald moet worden en het werk niet opgevangen kan worden. Een verzuimverzekering kan daarom essentieel zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Het is daarom van belang om ziekteverzuimverzekeringen met elkaar te vergelijken. 

Wanneer u ervoor kiest om een verzuimverzekering af te sluiten, kunt u kiezen uit twee verzuimverzekeringen, namelijk:
1. Conventionele verzuimverzekering;
2. Stop-loss verzuimverzekering.

Wat is een conventionele verzuimverzekering?

Een conventionele verzuimverzekering vergoedt de eerste 104 weken (2 jaar) het loon van uw werknemer. Het doorbetaalde loon bedraagt in de meeste gevallen 70%. Dit kan in sommige gevallen hoger uitvallen omdat er specifieke afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer officieel niet meer in dienst is, krijgt hij een ziektewetuitkering. Deze vorm van verzekeren is gunstig voor kleine bedrijven. 

Wat is een stop-loss verzuimverzekering?

Een stop-loss verzuimverzekering biedt uitkomst voor bedrijven met een groot aantal werknemers. U kiest zelf een bedrag waarvoor u het verzuimrisico draagt. Indien de loondoorbetalingsverplichting dit bedrag overstijgt, vult de stop-loss het verschil aan.

Hoe wordt de premie voor een verzuimverzekering berekend?

Bij het berekenen van de premie op een verzuimverzekering wordt rekening gehouden met het gemiddelde ziekteverzuim in de afgelopen 3 jaar en de hoeveelheid werknemers die in dienst zijn voor het bedrijf. Wanneer de verzekerde heeft gekozen voor een stop-loss dekking, wordt het eigenbehoud meegenomen in de berekening van de premie. De premie op de verzuimverzekering wordt in een percentage uitgedrukt van het jaarlijks bruto inkomen.

Waar kan ik terecht voor vragen over verzuim?

De landelijke arbo-unie is gericht op verzuimreductie, -beleid en allerlei vraagstukken hieromtrent. Daar kunt u terecht voor advies en informatie. 

Offerte Verzuimverzekering met korting aanvragen 

 

 

Zie hier een korte video over het nut van een verzuimverzekering:

Loading...
MKB Collectief Verzekerd