Collectiviteitskorting Verzuimverzekering voor werkgevers

Vul uw aanvraag voor een verzuimverzekering in op het formulier achter bovenstaande button. U ontvangt dan vrijblijvend een offerte per e-mail voor een verzuimverzekering inclusief collectiviteitskorting.

Wat is ziekteverzuim?
Wat is een verzuimverzekering?
Waarom een verzuimverzekering?
Verzuimverzekering vergelijken
Wat is een conventionele verzuimverzekering?
Wat is een stop-loss verzuimverzekering?
Hoe wordt de premie voor een verzuimverzekering berekend?
Nieuwe variant: Verzuim ontzorg-verzekering
Waar kan ik terecht voor vragen over verzuim?

Wat is ziekteverzuim?

Iedereen kan ziek worden. Over het algemeen is dat geen probleem en keert de medewerker snel weer terug op de werkvloer. Echter, het gebeurt soms dat een medewerker als gevolg van ziekte zijn afspraken, zoals die staan beschreven in de overeenkomst, niet nakomt. In dat geval is er sprake van verzuim. Deze kan worden ingedeeld in kort verzuim en langdurig verzuim.

Het strekt tot de aanbeveling dat een werkgever consistent beleid heeft dat gericht is op verzuimreductie of zelfs preventie hiervan. Reductie leidt tot een hogere productiviteit, veel minder kosten en tevreden medewerkers. 

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzekering voor verzuim dekt de kosten van het ziekteverzuim van uw medewerkers in deze eerste twee jaar.
Als werkgever draagt u gedurende twee jaar het financiële risico ten gevolge van ziekteverzuim van uw medewerkers. Wordt uw personeel ziek, dan dient u tenminste 70% van het loon door te betalen. Dit financiële risico kunt u verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Een uitzondering op de regel is als uw medewerker ziek wordt en niet (meer) in dienst is. Dan krijgt de medewerker een ziektewetuitkering. Er zijn verschillende aanbieders van een verzuimverzekering. Het is daarom verstandig een verzuimverzekering te vergelijken.

Waarom een verzuimverzekering?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van een zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. Naast het doorbetalen van een zieke medewerker kan het noodzakelijk zijn om vervangend personeel aan te nemen. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Gemiddeld is een bedrijf 230 euro per dag kwijt aan een zieke medewerker. Door verzuimverzekeringen af te sluiten wordt een deel van het loon dat doorbetaald moet worden vergoed. Ook bieden verzekeringsmaatschappijen hulp bij het terugdringen van verzuim en het voorkomen hiervan.

Verzuimverzekering vergelijken

Een belangrijk (langdurig) verzuimsignaal is dat een medewerker zich vaker ziek meldt in korte tijd. Met een verzuimverzekering (ook wel ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd) kunnen werkgevers zich verzekeren tegen ziekteverzuim van hun medewerkers. Vergelijk de verschillende aanbieders van een verzuimverzekering door via de button bovenaan deze pagina een offerte aan te vragen.

Werkgevers zijn verplicht om het salaris van hun zieke medewerker door te betalen voor een periode van twee jaar. Dit kan voor ZZP'ers en MKB'ers financiële gevolgen hebben wanneer het loon doorbetaald moet worden en het werk niet opgevangen kan worden. Een verzuimverzekering kan daarom essentieel zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Het is daarom van belang om ziekteverzuimverzekeringen met elkaar te vergelijken. 

Wanneer u ervoor kiest om een verzekering voor verzuim af te sluiten, kunt u kiezen uit twee verzuimverzekeringen, namelijk:
1. Conventionele verzuimverzekering;
2. Stop-loss verzuimverzekering.

Wat is een conventionele verzuimverzekering?

Een conventionele verzuimverzekering vergoedt de eerste 104 weken (2 jaar) het loon van uw medewerker. Het doorbetaalde loon bedraagt in de meeste gevallen 70%. Dit kan in sommige gevallen hoger uitvallen omdat er specifieke afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst. Als de medewerker officieel niet meer in dienst is, krijgt hij een ziektewetuitkering. Deze vorm van verzekeren is gunstig voor kleine bedrijven. 

Wat is een stop-loss verzuimverzekering?

Een stop-loss verzuimverzekering biedt uitkomst voor bedrijven met een groot aantal medewerkers. U kiest zelf een bedrag waarvoor u het verzuimrisico draagt. Indien de loondoorbetalingsverplichting dit bedrag overstijgt, vult de stop-loss het verschil aan.

Hoe wordt de premie voor een verzuimverzekering berekend?

Bij het berekenen van de premie op verzuimverzekeringen wordt rekening gehouden met het gemiddelde ziekteverzuim in de afgelopen 3 jaar en de hoeveelheid medewerkers die in dienst zijn voor het bedrijf. Wanneer de verzekerde heeft gekozen voor een stop-loss dekking, wordt het eigenbehoud meegenomen in de berekening van de premie. De premie op de verzuimverzekering wordt in een percentage uitgedrukt van het jaarlijks bruto inkomen.

Nieuwe variant: Verzuim ontzorg-verzekering

In 2020 is er een nieuwe variant van de verzuimverzekering geintroduceert, namelijk de verzuim ontzorg-verzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op bij ziekteverzuim en helpt kleine werkgevers bij de bijkomende verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling. Daarnaast zullen loonsancties worden vergoed wanneer werkgevers adviezen opvolgen van casemanagers. Om de premie betaalbaar te houden, ontvangen werkgevers subsidie om deze verzekering te kunnen betalen. Het kabinet stelt hier 450 miljoen euro voor beschikbaar. Benieuwd naar de verschillen? Dan kun je MKB Verzuim ontzorg-verzekering vergelijken

Waar kan ik terecht voor vragen over verzuim?

De landelijke arbo-unie is gericht op verzuimreductie, -beleid en allerlei vraagstukken hieromtrent. Daar kunt u terecht voor advies en informatie. 

Offerte Verzuimverzekering met korting aanvragen 

 

Zie hier een korte video over het nut van een verzuimverzekering:

Loading...
MKB Collectief Verzekerd