De voordelen van een arbeidongeschiktheidsverzekering via MKBcollectiefverzekerd.nl: 

  • Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen de scherpste premie
  • Juridische ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid en bij ondernemen
  • Medische ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid en het voorkomen daarvan

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

1.Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
2.Kosten Arbeidsongeschiktheidsverzekering
3.Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken
4.Wanneer kom ik in aanmerking voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?
5.Vergoeding van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering
6.Wachttijd bij een Arbeidsongeschiktheidsverzekering
7.Leeftijdsgrens Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOV offerte met korting aanvragen
 

1. Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt uw inkomen beschermd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 januari 2006 is de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) veranderd door de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Wanneer u als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met een flinke achteruitgang aan inkomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) of voor midden-kleinbedrijven (MKB’ers). Daarnaast kan deze financiële achteruitgang grote gevolgen hebben voor uw thuissituatie. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u uw inkomensachteruitgang beperken en heeft u meer financiële zekerheid voor uw onderneming.

2. Wat kost een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn afhankelijk van meerdere factoren, maar worden grotendeels bepaald door de gewenste dekkingsgraad van het inkomen, de leeftijdsgrens wanneer de AOV zal eindigen en de wachttijd (de tijd zonder uitkering van de verzekering). Als Stichting Zorg voor Koopkracht hebben wij met diverse verzekeringsmaatschappijen afspraken gemaakt om collectiviteitskorting aan te kunnen bieden op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en ondernemers. Hierdoor kan de premie vaak al lager uitvallen dan wanneer u individueel een AOV afsluit. Door een offerte aan te vragen kunt u de verschillende verzekeringsmaatschappijen waar korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering mogelijk is vergelijken.

3. AOV / Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Er zijn verschillende verzekeraars die de AOV aanbieden voor zzp’ers en ondernemers in het MKB. Grote aanbieders van de AOV zijn onder andere Movir, Reaal en Centraal Beheer. De premie verschilt per verzekeringsmaatschappij en is daarnaast afhankelijk van uw situatie. Onze experts helpen in dit complexe proces en houden bij het opstellen van de offerte rekening met uw omstandigheden. Vervolgens krijgt u een offerte toegestuurd met het beste voorstel van de meest gunstige verzekeraar die in uw behoeftes kan voorzien. 

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het is belangrijk om te weten wanneer u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er zijn drie criteria om te bepalen of u niet meer geschikt bent om uw beroep uit te oefenen en in aanmerking komt voor arbeidsongeschiktheid:

1. U kunt uw huidige beroep (deels) niet meer uitoefenen;
2. U kunt passende arbeid niet meer verrichten;
3. U kunt geen gangbaar beroep meer uitoefenen.

U kunt zich voor deze criteria of een combinatie ervan verzekeren. De hoogte van de premie is mede afhankelijk van deze criteria en kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Om de verschillen te ontdekken is aov vergelijken verstandig. 

5. Wat wordt er vergoed met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Afhankelijk van de maatschappij waarbij u de AOV afsluit, vergoedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering ongeveer 80% van uw huidige inkomen. Indien u ervoor kiest een lager percentage van uw inkomen te verzekeren, betaalt u een lagere premie. Verzekeringsmaatschappijen keren over het algemeen tot 80% van uw huidige inkomen uit. Daarnaast is het mogelijk dat uw salaris wordt geïndexeerd en dat uw uitkering jaarlijks toeneemt om te compenseren voor inflatie.

6. Wat is de wachttijd om in aanmerking te komen voor een AOV?

Op het moment dat u arbeidsongeschikt bent, wordt er niet gelijk vanaf de eerste dag een AOV uitgekeerd. Er geldt altijd een tussenperiode alvorens er een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt uitgekeerd, ofwel een wachttijd. Het is gebruikelijk dat er een wachttijd wordt gehanteerd van 14 dagen. U kunt deze wachttijd periode desgewenst verlengen, waardoor u een lagere premie betaalt. De wachttijd periode geldt dus als een soort eigen risico. Dit eigen risico kunt u op vrijwillige basis verhogen. De wachttijd/het eigen risico kunt u verhogen naar 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden en 24 maanden. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waarbij u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. In de offerte kunt u de premie bij de desgewenste wachttijd inzien. Indien gewenst kunt u op deze manier een arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken.

7. Tot welke leeftijd kan ik mijn AOV laten uitkeren?

Bij het afsluiten van een AOV, moet u opgeven tot welke leeftijd u de AOV wilt laten doorlopen. In 2018 was de pensioenleeftijd 66 jaar. Vanaf 2021 wordt deze leeftijd verhoogt naar 67 jaar. Het is gebruikelijk om de huidige pensioenleeftijd als leeftijdsgrens voor de AOV op te geven. De leeftijd waarop u daadwerkelijk met pensioen gaat is afhankelijk van de pensioenregelingen die u tijdens uw werkperiode getroffen heeft. De verzekeraar moet uw opgegeven leeftijd goedkeuren. Wanneer u een risicovol beroep uitoefent, is het lastig om u tot de pensioenleeftijd te verzekeren. 

AOV offerte met korting aanvragen


 

Zie hier een korte video over het nut van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

MKB Collectief Verzekerd