AOV fiscaal aftrekbaar

Als ZZP’er of zelfstandig ondernemer heeft u waarschijnlijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Wanneer u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) bekend bent, mag u de AOV-premie aftrekken van de jaarlijkse inkomstenbelasting.

Aan het begin van het nieuwe jaar krijgt u een premie overzicht van de AOV-verzekeraar toegestuurd. Hierin is terug te vinden hoeveel premie u het afgelopen jaar betaald heeft. Een deel van deze kosten kunt u terugvragen via de inkomstenbelasting. De AOV-premie hoort thuis bij de fiscaal aftrekbare kosten en mag u aftrekken van box1 (het inkomen uit werk en woning). 

Belasting over Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wanneer u een AOV-verzekering afsluit is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de uitkering belast is. Dit houdt in dat er belasting over betaald moet worden. Het bedrag dat op uw polis staat is een brutobedrag, het daadwerkelijke bedrag wat op uw rekening gestort wordt is dus lager dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. 

Sluit u een AOV af via uw bedrijf, dan is het belangrijk dat u weet welke risico’s daaraan verbonden zijn. Mocht het slecht gaan met de zaken en uw bedrijf uiteindelijk failliet gaan, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk geen arbeidsongeschiktheidsverzekering meer. Wilt u voorkomen dat de uitkering verloren gaat, dan is het van belang dat u een privé verzekering af sluit. Meer informatie over het afsluiten van de AOV is te vinden op de AOV-pagina

Terug naar nieuws lijst
MKB Collectief Verzekerd