Eerste ontwerp voor verplichte AOV voor zelfstandigen gepresenteerd


Basisregels verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers bekend

Er is een eerste ontwerp beschikbaar voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandige ondernemers. Naar verwachting zal het nog ongeveer vier jaar duren voordat deze verzekering ingevoerd kan worden.

Noodzaak van een verplichte AOV

Volgens demissionair minister Van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid is de verplichte AOV noodzakelijk omdat veel zelfstandigen zich momenteel niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit komt vaak door hoge kosten of uitsluiting op basis van leeftijd of medische geschiedenis.

Het kabinet wil daarom een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen invoeren die voor iedereen toegankelijk is, vergelijkbaar met de verzekering voor werknemers. Dit zou zorgen voor een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en werknemers. "Het voorkomt ook dat de risico's van arbeidsongeschiktheid worden afgewenteld op de samenleving," aldus Van Gennip.

Implementatie en hervormingen

De verplichte AOV is een onderdeel van de hervormingen die Nederland moet doorvoeren om in aanmerking te komen voor financiering uit het Europese coronaherstelfonds. Dit betekent dat de wet in het eerste kwartaal van 2025 moet zijn ingevoerd en dus vóór die tijd door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd.

Hoewel de BAZ niet wordt genoemd in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet, verwacht Van Gennip dat, als de wet op tijd wordt aangenomen, de uitvoering nog "twee tot drie jaar" kan duren. Dit komt door de noodzakelijke aanpassingen bij de fiscus, verzekeraars en het UWV.

Belangrijke verschillen en kenmerken

De BAZ is ontworpen volgens de uitgangspunten "betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar". De verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die 'winst uit onderneming' genieten voor de inkomstenbelasting en zal een wachttijd van een jaar hebben.

De BAZ keert uit wanneer een zelfstandige door ziekte niet meer het minimumloon kan verdienen. Dit is een belangrijk verschil met de werknemersverzekering, waar ook wordt gekeken naar wat iemand eerder verdiende. Bij de BAZ bedraagt de uitkering 70 procent van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. De uitkering loopt door tot de AOW-leeftijd.

Premie en uitzonderingen

De premie voor de BAZ wordt fiscaal aftrekbaar en zal ongeveer 6,5 procent van de winst uit onderneming bedragen, tot een maximum van 195 euro per maand op basis van het minimumloon in 2024. Zelfstandigen kunnen kiezen voor een opt-out als zij liever een private verzekering afsluiten, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een premie die minimaal gelijk is aan die van de publieke verzekering en een looptijd tot aan de AOW-leeftijd. Voor bestaande verzekeringen komt er overgangsrecht.

De BAZ zal niet gelden voor directeur-grootaandeelhouders, resultaatgenieters met inkomsten uit overig werk, en levenspartners die meewerken in de onderneming.

Terug naar nieuws lijst
MKB Collectief Verzekerd