Flinke stijging ziekteverzuim door coronapandemie

De Nederlandse Arbo Unie merkt dat het aantal ziekmeldingen sinds de coronacrisis flink gestegen. Vrijwel alle branches ervaren hetzelfde probleem.

De onzekerheid en uitzichtloosheid van het virus maken het moeilijk voor veel medewerkers. Volgens Arbo Unie komt dit door ophopende stress en somberheid. Dit wordt geconstateerd vanuit het ziektemeldingen. Bedrijven merken ook dat het aantal ziektemeldingen flink oploopt.

Sinds september 2020 nam het aantal ziekteverzuim toe mede door het sluiten van de horeca. Mensen mogen immers niet werken met een verstopte neus en moeten zich testen voor ze mogen werken. Daarnaast steeg het aantal ziektemeldingen bij de financiële sector, overheidsinstellingen en ICT branche flink. Terwijl de meesten zelfs vanuit huis werkten. De voornaamste oorzaak van de flinke ziektemelding komt door de strenge maatregelen vanuit de overheid. Men heeft minder sociaal contact en je zit vooral het grootste gedeelte van de dag thuis. Dit zal niet alleen invloed hebben op de economie, maar ook mentaal en fysieke gevolgen voor de mens in zijn geheel.

De maatregelen van september 2020 zijn zwaar gevallen. Volgens de arbodienst heerst er een gebrek aan onduidelijkheid. Hiernaast is het werken in huis niet gezond. Niet alleen fysiek lijden mensen eronder maar ook sociaal. Er is veel minder contact dan voorheen. In het begin van het virus was er nog veel hoop vanuit iedereen. Nu de maatregelen keer op keer worden aangescherpt en er geen geen einde lijkt te komen aan de corona crisis lijdt de gezondheid van personeel hieronder.

Het is belangrijk voor bedrijven om juist nu veel aandacht aan hun personeel te geven. Het is belangrijk dat er wordt geluisterd naar de ervaringen van personeel en dat er ook van wordt geleerd. Wanneer er geen oprechte interesse wordt gestoken in personeel kan dit negatieve gevolgen hebben. Het personeel kan zeer somber worden waardoor het ziekteverzuim ook op zal lopen. Het is belangrijk dat we in deze lastige tijden goed in contact blijven met elkaar.

Flinke stijging ziekteverzuim door coronapandemie
Terug naar nieuws lijst
MKB Collectief Verzekerd