Premiestijging verzuimverzekering

Experts hebben onlangs voorspelt dat de premies van verzuimverzekeringen in 2019 zullen stijgen. De verwachting is dat de premie met minimaal 15% zal stijgen. De premiestijging kan oplopen tot een verhoging van 30%. Dit is een flinke stijging. Om de premiestijging te compenseren is het mogelijk via mkbcollectiefverzekerd een collectiviteitskorting op de verzuimverzekering te realiseren. De premiestijging zal van toepassing zijn op verzekerden die een verzuimverzekering afsluiten en bestaande verzekerden. In dit artikel worden de redenen voor deze stijging toegelicht.

Redenen premiestijging

Wetswijzigingen

De AOW-leeftijd is onlangs verhoogd. Daarnaast is de maximale duur van de werkeloosheidswet tot 24 maanden beperkt. Door deze wijzigingen zijn verzuimverzekeraars genoodzaakt om voor een langere periode hogere bedragen uit te keren. Om dit te kunnen financieren zal de premie voor de verzuimverzekering stijgen.

Stijging verzuim

Het aantal dagen dat er in Nederland verzuim optreedt is de afgelopen jaren toegenomen. Hierdoor moeten verzuimverzekeraars vaker en voor hogere bedragen uitkeren. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de bedragen van schade-uitkeringen ook gestegen zijn. Dit zorgt er ook voor dat veel verzuimverzekeringsmaatschappijen al jaren met verliezen te maken hebben. Dit vereist een aanpassing van de huidige premies.

Premieverhoging

De verwachting is dat alle verzuimverzekeringsmaatschappijen de premies zullen verhogen. De ontwikkelingen zijn namelijk op alle maatschappijen van invloed. De premieverhoging zal waarschijnlijk per 1 januari 2019 ingaan. De stijging kan oplopen tot 30% van de huidige verzekeringspremie. De slecht lopende contracten zullen het meeste van deze verandering gaan merken. Bij deze verzekeringen staat de premie namelijk niet in verhouding met de uitkering. De premieverhoging wordt door de verzekeringsmaatschappijen vastgesteld en kan per polis verschillen.

Collectiviteitskorting verzuimverzekering

Om de stijging van de premie enigszins te compenseren is het mogelijk om een verzuimverzekering met collectiviteitskorting aan te vragen. Via mkbcollectief verzekerd kun je een offerte aanvragen om de verschillende verzuimverzekeringen te vergelijken. De verzekeringspremies die getoond worden zijn inclusief collectieve korting. 

Verzuimverzekering Terug naar nieuws lijst


Alle kortingen
Studenten / Jongeren Alle kortingen
Single / samen Alle kortingen
Gezinnen Alle kortingen
ZZP-ers / ondernemers

MKB Collectief Verzekerd