Wat verandert er in de zorgkosten na Prinsjesdag ?

ZZP en kleine ondernemers 

ZZP’ers en kleine ondernemers krijgen steeds minder zelfstandigenaftrek om het gat tussen de ondernemers en werkenden in loondienst te dichten. Wél krijgen kleine ondernemers en bedrijven een meevaller met de winstbelasting: De winstbelasting voor kleine ondernemers en bedrijven wordt een stuk lager, zelfs lager dan oorspronkelijk gedacht. De inkomensbelasting van pensioen gerechtigde ondernemers gaat van 19,2 naar 19,17. Een kleine maar merkbare aanpassing. Bij eenmanszaken, V.O.F., maatschap of C.V. dat gaat de belasting over de eerste schijf van 37,1 naar 37,07. Om ook geld te besparen op de zorgkosten staan op de volgende pagina alle collectieve kortingen voor mkb en zzp op een rij.

Vennootschapsbelasting belastingvoordeel

Vanaf 2022 ga je over de eerste €395.000,- 15% vennootschapsbelasting betalen. Voorheen was dit over de eerste 245.000. Ook mag je verliezen binnen je vennootschap onbeperkt meenemen naar komende boekjaren. voorheen was dit tot 6 jaar geldig.  Het verlies is tot een bedrag van €1.000.000,- volledig verrekenbaar. is het verlies hoger ? dan mag je 50% hiervan verrekenen met de resteerende winst.

Verplichting arbeidsongeschiktheidsverzekering 2024

Het kabinet heeft een overeenstemming bereikt over het verplicht maken van het AOV voor ZZP'ers, beroepsbeoefenaars en DGA's. wie de wet zal gaan uitvoeren of voor welke ondernemers de wet precies zal gelden is nog onbekend. Wel hebben vakbonden met het kabinet een overeenstemming bereikt om de AOV verplicht te maken. Deze verplichting staat voor 2024 geplanned. Het doel is om de verschillen tussen ZZP'ers en werknemenden op de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Werkenden in de zorg

In de zorg komt er geen structurele loonsverhoging. Dat was het standpunt van het kabinet in eerste instantie. Op 23 september geeft het kabinet aan dat het toch een struturele salarisverhoging wil. Het kabinet trekt structureel 675 miljoen uit voor de salarissen. Middeninkomens in de zorg gaan er dan gemiddeld 1,5% op vooruit. Het plan is om dit te betalen met hogere zorgpremies. De zorgpremies gaan dan met 13 euro per jaar omhoog. De werkenden in de zorg krijgen naast de eerder afgesproken €1000,- nog een €500,- bonus. Ook gaat het kabinet jaarlijks 130 miljoen euro extra besteden aan het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg. zorg werkenden kennen een hele hoge werkdruk die verlaagd moet worden. 

Het pandemieplan voor de gezondheidszorg

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zal er 2,1 miljard euro uitgetrokken worden. Ook zal er geld komen om een nieuwe pandemie tegen te kunnen gaan mocht deze  uitbreken. Er komt ook een nieuw zorgreserve waar 5 miljard euro in moet komen. Deze reserve is om de zorg te kunnen opschalen in noodsituaties. Het pandemieplan gaat ook komen met een nieuw virus uitbraak plan om beter protocol en duidelijkheid te hebben voor een uitbraak voorkomt. Het gehele pandemieplan krijgt 22 miljoen om opgezet te worden. 

Veranderingen met de gemeentelijke gezondheidsdienst 

De GGD zal een nieuw centrale aansturing krijgen om de efficiëntie van testen te verbeteren. Zo werken GGD locaties nog onafhankelijk van elkaar. Door een centraal aansturingssysteem is het makkelijker om informatie te delen, verkrijgen en afspraken in te plannen voor massale inentingen.

Miljoenennota zorgaanpak 

In het overzicht van de miljoenennota is te vinden dat de zorg in zijn geheel 93 miljard euro krijgt. Medische zorg incl. zorgtoeslag krijgt in totaal 57,8 miljard. Langdurige zorg en zorgondersteuning krijgt 30 miljard en 5,1 miljard wordt er besteed aan overige zorgkosten. 

alle collectieve kortingen voor mkb en zzp op een rij
Terug naar nieuws lijst
MKB Collectief Verzekerd