Zorgverzekering 2020: Wat verandert er volgens de Miljoenennota volgend jaar voor MKB’ers en zzp’ers?

Vandaag 17 september 2019 is het Prinsjesdag, dit betekent dat er vandaag bekend is gemaakt wat er allemaal verandert met de zorgverzekeringen in 2020. Het eigen risico zal gelijk blijven, de zorgpremie zal stijgen en mensen met een laag inkomen zullen meer zorgtoeslag ontvangen. Verder zijn er nog wijzigingen in het basispakket. 
Wat zegt de miljoenennota over u als MKB’er of zzp’er?

Veranderingen van de zorgverzekering: cijfers


Volgend jaar verandert het een en ander m.b.t. de kosten van een zorgverzekering. Zo stijgt de nominale premie met €37,- van €1.384,- naar €1.421,-. Daarentegen stijgt de maximale zorgtoeslag voor 1 persoon met €65,- naar €1.254,- en voor een gezin met €95,- naar €2.399,-. Verder blijft het verplicht eigen risico gelijk op €385,-. Wat heel interessant is voor MKB’ers en zzp’ers is de afname van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers en werknemers. Dit zal voor beiden afnemen met 0,25%. De inkomensafhankelijke premie Wlz blijft gelijk op 9,65%. Per Nederlander nemen de totale zorguitgaven voor kortdurende zorg toe tot een bedrag van €5.528,- per Nederlander. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van €70,-. 

Veranderingen in de zorgpremie


Zoals hiervoor al benoemd is, stijgt in 2020 de zorgpremie. De zorgpremie zal stijgen met een bedrag van ongeveer €3 per maand en ongeveer €36 per jaar. Voor mensen met een collectiviteitskorting zal de premie toenemen met ongeveer €100,-, maar u bent nog steeds goedkoper uit dan zonder collectieve korting. Dit is een schatting van de overheid. De daadwerkelijke wijzigingen zullen in november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt worden. DSW gaat waarschijnlijk als eerste de nieuwe premies voor 2020 bekend maken, waarna de andere verzekeraars zullen volgen. De zorgkosten gaan volgend jaar dus stijgen. Vergelijk zorgverzekeringen met collectiviteitskorting voor zzp'ers en mkb'ers om toch goedkoper uit te komen. 

Veranderingen in het eigen risico


Zoals eerder al benoemd blijft het eigen risico van €385,- in 2020 gelijk. Om een lagere premie te betalen kunt u uw eigen risico verhogen tot €885,-. Op deze manier kunt u toch kosten besparen. Met uw eigen risico betaalt u voor kosten die niet gedekt worden door uw basispakket zoals: zorg en behandeling in een ziekenhuis, medicijnen en geestelijke gezondheidszorg.


Veranderingen in de zorgtoeslag


In 2020 gaat de maximale zorgtoeslag toenemen. Voor alleenstaanden gaat de zorgtoeslag omhoog met €65,- en voor gezinnen met €95,-. Uw zorgtoeslag wordt berekend met behulp van de standaardpremie. Dit is een schatting van de Rijksoverheid. Als de verzekeraars hun premies bekend hebben gemaakt zal de definitieve zorgtoeslag bekend gemaakt worden. 


Veranderingen in de basisverzekering


Het basispakket gaat volgend jaar meer voor u vergoeden. Vanaf 2020 zullen o.a. medicijnen tegen kanker, een nieuw middel tegen ms, logeervergoeding zonder opname en een behandeling van een specialist ouderengeneeskunde & verstandelijk gehandicapten vergoed worden. Ook gaat de minister zorg vanaf 2020 meer onderhandelen over de prijs van medicijnen. 


Veranderingen in inkomensafhankelijke bijdrage


Voor MKB’ers en zzp’ers is inkomensafhankelijke bijdrage belangrijk. Zoals eerder al benoemd is, neemt de inkomensafhankelijke bijdrage af met 0,25% voor werkgevers en voor werknemers. De Wlz blijft gelijk op 9,65%. Het is nog niet bekend wat het maximum inkomen is waarover de inkomensafhankelijke bijdrage berekend zal worden.
 

miljoenennota
Terug naar nieuws lijst
MKB Collectief Verzekerd