Aantal zzp’ers verdubbeld in laatste jaren

In Nederland groeit het aantal zzp’ers. Met name in de Randstad staan er meer zzp’ers dan elders ingeschreven: er zijn ruim 70% meer eenmansbedrijven dan 10 jaar geleden. Op het platteland is de toename 50%. De toename is hoofdzakelijk in de branches organisatieadvies, financiën, industrieel ontwerp en webwinkels. Dit geldt voor zowel het platteland als de steden.

Versimpelde regels en digitalisering

Volgens de CBS-berekeningen is bijna 80% van de bedrijven een eenmanszaak. Het feit dat er in 10 jaar tijd anderhalf keer zoveel bedrijven bij zijn gekomen, is te danken aan de zzp’ers. In het jaar 2017 telde Nederland iets meer dan een miljoen bedrijven. In 2007 waren dat er ca. 820.000.

Een trend kan altijd verklaard worden. Een van de redenen van de groei van het aantal zzp’ers is het feit dat steeds meer mensen kiezen voor het ondernemerschap. Vooral vrouwen doen dit in parttime-ondernemerschap. Versimpelde wet- en regelgeving, zoals in de taxibranche, speelt ook een rol. De forse groei van het aantal webwinkels is te danken aan de digitalisering.  

Profijt economisch herstel

De zzp’ers profiteren van het economisch herstel. Bijna 50% van de zzp’ers gaf in enquêtes aan dat hun financiële situatie goed tot heel goed is. De financiële positie van zzp’ers is dus verbeterd in de laatste jaren. Het grootste deel is niet zo afhankelijk van de grootste opdrachtgever.

Ongeveer 20% van de zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) met korting afsluiten. Binnen de zzp’ers is er een grote diversiteit en ook zijn er grote inkomensverschillen. Zo is er een groot deel dat niet economisch zelfstandig is. Binnen de zzp’ers is er een grote diversiteit en ook zijn er grote inkomensverschillen. Zo is er een groot deel dat niet economisch zelfstandig is. 

Geen reden optimisme

Deze groei zegt niet zoveel over de werkgelegenheid in Nederland. In heel Nederland is er weliswaar een daling van het aantal werklozen. Toch hebben genoeg mensen in Den Haag en Rotterdam nog altijd geen baan. Deze steden hebben een hoog werkloosheidspercentage.  

 

Terug naar nieuws lijst
MKB Collectief Verzekerd