Collectieve korting AOV

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
Kosten Arbeidsonschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken
Wanneer kom ik in aanmerking voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Vergoeding van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wachttijd bij een Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Leeftijdsgrens Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 januari 2006 is de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) veranderd door de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Wanneer u arbeidsongeschikt raakt na ziekte, krijgt u te maken met een flinke achteruitgang aan inkomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) of voor midden-kleinbedrijven (mkb’ers). Daarnaast kan deze financiële achteruitgang grote gevolgen hebben voor uw thuissituatie. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u uw inkomensachteruitgang beperken en hebt u meer financiële zekerheid voor uw onderneming.

Wat kost een Arbeidsonschiktheidsverzekering?

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn afhankelijk van meerdere factoren, maar worden grotendeels bepaald door de gewenste dekkingsgraad van het inkomen, de leeftijdgrens wanneer de AOV zal eindigen en de wachttijd (de tijd zonder uitkering van de verzekering). Als Stichting Zorg voor Koopkracht hebben wij met diverse verzekeraars speciale afspraken gemaakt om collectieve kortingen aan te kunnen bieden op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en ondernemers. Hierdoor kan de premie vaak al lager uitvallen dan wanneer u individueel een AOV afsluit.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Er zijn verschillende verzekeraars die de AOV aanbieden voor zzp’ers en ondernemers in het MKB. Grote aanbieders van de AOV zijn onder andere Movir, Reaal en Centraal Beheer. Omdat niet iedere situatie hetzelfde is, zal de premie daarom ook verschillen per verzekeraar, afhankelijk van uw omstandigheden. Onze experts helpen in dit complexe proces en houden hier rekening mee bij het opstellen van de offerte. U krijgt daarna een offerte toegestuurd met het beste voorstel van de meest gunstige verzekeraar die in uw behoeftes kan voorzien. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het is belangrijk om te weten wanneer u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er zijn drie criteria om te bepalen of u niet meer geschikt bent om uw beroep uit te oefenen en in aanmerking komt voor arbeidsongeschiktheid:
1. U kunt uw huidige beroep (deels) niet meer uitoefenen;
2. U kunt passende arbeid niet meer verrichten;
3. U kunt geen gangbaar beroep meer uitoefenen.
U kunt zich verzekeren op deze drie criteria of op een combinatie hiervan. De hoogte van de premie is dus ook mede afhankelijk van deze criteria en kan per verzekeraar verschillen.

Wat wordt er vergoed met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Afhankelijk van wat voor een AOV u afsluit, vergoedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering ongeveer 80% van uw huidige inkomen. U kan ervoor kiezen om een lager bedrag te kiezen dat gepaard gaat met een lagere premie. Het is niet gebruikelijk dat instanties een hoger bedrag dan 80% uitkeren. Daarnaast is het mogelijk dat uw salaris wordt geïndexeerd en dat uw uitkering jaarlijks toeneemt om te compenseren voor inflatie.

Wat is de wachttijd om in aanmerking te komen voor een AOV?

Op het moment dat u arbeidsongeschikt bent, wordt er niet gelijk vanaf de eerste dag een AOV uitgekeerd. Er geldt altijd een tussenperiode alvorens er een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt uitgekeerd, ofwel een wachttijd. Het is gebruikelijk dat er een wachttijd wordt gehanteerd van 14 dagen. Deze wachttijd periode kan verlengd worden, waardoor u een lagere premie betaald. De wachttijd periode geldt dus als een soort eigen risico. Dit eigen risico kan u op vrijwillige basis verhogen. De wachttijd/eigen risico kunt u verhogen naar 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden en 24 maanden. Dit is afhankelijk bij welke verzekeraar u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Tot welke leeftijd kan ik mijn AOV laten uitkeren?

Bij het afsluiten van een AOV, moet u opgeven tot welke leeftijd u de AOV wilt laten door lopen. Een gebruikelijke leeftijd is 65 jaar (vanaf 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 66 jaar en vanaf 2021 naar 67 jaar), omdat dit de leeftijd is dat werkend Nederland met pensioen gaat. Dit is mede afhankelijk welke pensioenregelingen u getroffen hebt gedurende uw werkperiode. Daarnaast zal niet elke verzekeringmaatschappij akkoord gaan met uw opgegeven leeftijd. Wanneer u een risicovol beroep uitoefent, is het lastig om u tot uw 65e te verzekeren.

> AOV offerte met korting aanvragenZie hier een korte video over het nut van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Loading...
MKB Collectief Verzekerd